1. ADRAR
 2. CHLEF
 3. LAGHOUAT
 4. OUM EL BOUAGHI
 5. BATNA
 6. BEJAIA
 7. BISKRA
 8. BECHAR
 9. BLIDA
 10. BOUIRA
 11. TAMANRASSET
 12. TEBESSA
 13. TLEMCEN
 14. TIARET
 15. TIZI OUZOU
 16. ALGER
 17. DJELFA
 18. JIJEL
 19. SETIF
 20. SAIDA
 21. SKIKDA
 22. SIDI BEL ABBES
 23. ANNABA
 24. GUELMA
 25. CONSTANTINE
 26. MEDEA
 27. MOSTAGHANEM
 28. M'SILA
 29. MASCARA
 30. OUARGLA
 31. ORAN
 32. EL BAYADH
 33. ILLIZI
 34. BORDJ BOU ARERRIDJ
 35. BOUMERDES
 36. EL TARF
 37. TINDOUF
 38. TISEMSILT
 39. EL OUED
 40. KHENCHELA
 41. SOUKAHRAS
 42. TIPAZA
 43. MILA
 44. AIN DEFLA
 45. NAAMA
 46. AIN TEMOUCHENT
 47. GHARDAIA
 48. RELIZANE

 

Bechar

Superficie (km2) : 161.400
Nombre de communes : 21
Nombre de dairas : 05
Nom des dairas :
Abadla, Beni Ounif, Kenadsa, Kerzaz, Beni Abbes.

Principales localites :
Abadla, Bechar, Beni Abbes, Beni Ikhlef, Beni Ounif, Boukais, El Ouata, Erg Ferradj, Ighil, Kenadsa, Kerzaz, Ksabi, Lahmar, Mechraa Houari Boumedienne, Meridja, Mogheul, Ouled Khoudir, Tabalbala, Taghit, Tamtert, Timoudi.

Relief : climat aride ; montagnes ; plateaux rocheux (hamada), erg occidental, oueds, dunes.

Tourisme
Sites et monuments : vieux Ksours, gravures rupestres, dunes, hamada, oasis typiques, palmeraies

Codes postaux
08000 Bechar, 08001 Ouakda, 08002 Bechar Djedid, 08100 Beni Ounif, 08101 Rosf Taiba, 08110 Lahmar, 08130 Boukais, 08140 Kenadsa, 08150 Meridja, 08200 Abalda, 08201 Djorf el Barda, 08202 Hassi Menounat, 08203 Guir Lotfi, 08210 Mechra Boumediene, 08220 Erg Ferradj, 08230 Taghit, 08240 Tabelbala, 08300 Beni Abbes, 08301 Ougarta, 08302 Zeghamra, 08320 Igli, 08321 Mazzer, 08330 Kerzaz, 08331 Guerzim, 08340 Beni Ikhlef, 08350 El Ouata, 08360 Ouled Khouder, 08370 Timoudi, 08380 Ksabi.

.