1. ADRAR
 2. CHLEF
 3. LAGHOUAT
 4. OUM EL BOUAGHI
 5. BATNA
 6. BEJAIA
 7. BISKRA
 8. BECHAR
 9. BLIDA
 10. BOUIRA
 11. TAMANRASSET
 12. TEBESSA
 13. TLEMCEN
 14. TIARET
 15. TIZI OUZOU
 16. ALGER
 17. DJELFA
 18. JIJEL
 19. SETIF
 20. SAIDA
 21. SKIKDA
 22. SIDI BEL ABBES
 23. ANNABA
 24. GUELMA
 25. CONSTANTINE
 26. MEDEA
 27. MOSTAGHANEM
 28. M'SILA
 29. MASCARA
 30. OUARGLA
 31. ORAN
 32. EL BAYADH
 33. ILLIZI
 34. BORDJ BOU ARERRIDJ
 35. BOUMERDES
 36. EL TARF
 37. TINDOUF
 38. TISEMSILT
 39. EL OUED
 40. KHENCHELA
 41. SOUKAHRAS
 42. TIPAZA
 43. MILA
 44. AIN DEFLA
 45. NAAMA
 46. AIN TEMOUCHENT
 47. GHARDAIA
 48. RELIZANE

 

Sidi Bel Abbes

Superficie (km2) : 9150 ,63
Nombre de communes : 52
Nombre de dairas : 05
Nom des dairas :
Sidi Lahcene, Telagh, Ben Badis, Sfisef, Ras El-Ma.

Principales localites :
Ain Adden, Ain El Berd, Ain Kada, Ain Thrid, Ain Tindamine, Amarnas, Badredine El Mokrani, Belarbi, Ben Badis, Benachiba Chelia, Bir El Hammam, Boudjebaa El Bordj, Boukhanafis, Chettouane Belaila, Dhaya, El Hacaiba, Hassi Dahou, Hassi Zehana, Lamtar, Makedra, Marhoum, M Cid, Merine, Mezaourou, Mostefa Ben Brahim, Moulay Slissen, Oued Sebaa, Oued Sefioun, Oued Taourira, Ras El Ma, Redjem Demouche, Sehala Thaoura, Sfissef, Sidi Ali Benyoub, Sidi Ali Boussidi, Sidi Bel Abbes, Sidi Brahim, Sidi Chaib, Sidi Dahou de Zairs, Sidi Hamadouche, Sidi Khaled, Sidi Lahcene, Sidi Yacoub, Tabla, Tafissour, Taoudmout, Teghalimet, Telagh, Tenira, Tessala, Tilmouni, Zerouala.

Relief : climat continental ; montagnes Tessala, Beni Chougrane ; monts de Dhaya, Oued Mekerra.

pulvimetrie : 300   700 mm/an

Tourisme
Sites et monuments : monts de Tessala, lac Sidi Mohamed Ben Ali, foret recreative de Tenira.

Codes postaux
22000 Sidi Bel Abbes RP, 22001 Adim Fatiha, 22002 Chouhada, 22003 SBA Khelladi, 22004 Larbi ben M hidi, 22005 1er Novembre, 22006 Sakia el Hamra, 22007 Sidi bel Abbes Terre, 22008 Sidi Yacine, 22100 Sidi Lahcene, 22120 Sidi Yacoub, 22130 Sidi Khales, 22140 Tessala, 22150 Ain Thrid, 22180 Shal Thaoura, 22190 Sidi Brahim, 22200 Sfisef, 22210 Ain Adden, 22220 Mostefa ben Brahim, 22225 M cid, 22230 Sidi Hamadouche, 22235 Zerouala, 22240 Tenira, 22241 Tenezera, 22245 Benachiba Chelia, 22250 Oued Sefioune, 22255 Belarbi, 22256 Boumaad Tilmouni, 22260 Hassi Dahou, 22265 Ain el Berd, 22270 Makedra, 22300 Ben Badis, 22310 Sidi Ali Benyoub, 22311 Belalia Yemloul, 22320 Chetouane, 22330 Hassi Zahana, 22340 Bedradine el Mokrani, 22350 Sidi Ali Boussidi, 22360 Lamtar, 22370 Sidi Daho de Zairs, 22380 Boukhanefis, 22381 Khalidj, 22390 Tabia, 22400 Telagh, 22410 Merine, 22415 Oued Taourira, 22420 Tafessour, 22430 Teghalimet, 22435 Mezaourou, 22440 Dhaya, 22445 Oued Sebaa, 22450 Marhoum, 22455 Sidi Chaib, 22460 Bir el H man, 22465 Ras el Ma, 22470 Redjem Demouche, 22475 Moulay Slissen, 22485 El Hacaiba.