1. ADRAR
 2. CHLEF
 3. LAGHOUAT
 4. OUM EL BOUAGHI
 5. BATNA
 6. BEJAIA
 7. BISKRA
 8. BECHAR
 9. BLIDA
 10. BOUIRA
 11. TAMANRASSET
 12. TEBESSA
 13. TLEMCEN
 14. TIARET
 15. TIZI OUZOU
 16. ALGER
 17. DJELFA
 18. JIJEL
 19. SETIF
 20. SAIDA
 21. SKIKDA
 22. SIDI BEL ABBES
 23. ANNABA
 24. GUELMA
 25. CONSTANTINE
 26. MEDEA
 27. MOSTAGHANEM
 28. M'SILA
 29. MASCARA
 30. OUARGLA
 31. ORAN
 32. EL BAYADH
 33. ILLIZI
 34. BORDJ BOU ARERRIDJ
 35. BOUMERDES
 36. EL TARF
 37. TINDOUF
 38. TISEMSILT
 39. EL OUED
 40. KHENCHELA
 41. SOUKAHRAS
 42. TIPAZA
 43. MILA
 44. AIN DEFLA
 45. NAAMA
 46. AIN TEMOUCHENT
 47. GHARDAIA
 48. RELIZANE

 

Tizi ouzouSuperficie (km2) : 2.992,96
Nombre de communes : 67
Nombre de dairas : 10
Nom des dairas :
Azzefoun, Ouacif, Larbaa Nath lrahen, Tigzirt, Ain El-Hammam, Azaga, Draa El-Mizan, Boghni, Draa ben Khedda, Ougnoun.
Principales localites : Abou Youcef, Aghni Goughran, Aghrib, Ain El Hammam, Ain Zaouia, Ait Aggouacha, Ait Bouadou, Ait Boumehdi, Ait Chaffaa, Ait Khelil, Ait Mahmoud, Ait Oumalou, Ait Toudert, Ait Yahia, Akbil, Akerrou, Assi Youcef, Azazga, Azzefoun, Beni Aissa, Beni Douala, Beni Yenni, Beni Ziki, Beni Z Menzer, Boghni, Boudjima, Bounouh, Bouzguen, Djebel Aissa Mimoun, Draa Ben Khedda, Draa el Mizan, Freha, Frikat, Iboudraden, Idjeur, Iferhounene, Ifigha, Iflissen, Illilten, Iloula Oumalou, Imsouhal, Irdjen, Larba Nath Irathen, Maatka, Makouda, Mechtrass, Mekla, Mizrana, M Kira, Ouacif, Ouadhia, Ouaguenoun, Oued Ksari, Sidi Naamane, Souk el Thenine, Soumaa, Tadmait, Tigzirt, Timizart, Tirmitine, Tizi Ghenif, Tizi N Thlata, Tizi Ouzou, Tizi Rached, Yakourene, Yatafene, Zekri.

Relief :
la wilaya de Tizi-Ouzou est constituee d un relief tourmente forme a 94% de montagnes et de piemonts, le Djurdjura est la principale chaine de montagnes ou prend sa source l oued Sebaou. Humide et abondamment arrosees, certaines zones de la wilaya

pulvimetrie : depassent 1200 mm/an.


Tourisme
Sites et monuments : ruines romaines de Tigzirt (Iomnium), site de Taksebt (Rusupisir), Azzefoun (Rusazu), Djemaa Saharidj (Bida Municipium).

Codes postaux
15000 Tizi-Ouzou, 15001 Alma Beni Zmenzer, 15002 Boukhalfa, 15003 Kemmouda, 15004 Ait Hessane, 15005 Bouhinoun, 15006 Redjaouna, 15007 Tala Athmane, 15008 Tizi-Ouzou Chikhi, 15009 Timizar Loghbar, 15010 Anane Rabah, 15100 Draa ben Khedda, 15101 Menacera, 15102 Zeboudj Kara, 15110 Tirmitine, 15120 Sidi Naamane, 15140 Tadmait, 15141 Sidi Ali Bounab, 15151 Souk el Khemis, 15152 Berkouka, 15153 Tizi Lilane, 15154 Tizi T zougart, 15160 Souk el T nine, 15171 Ait Smadh, 15190 Beni Douala, 15191 Ighil Bouzerou, 15192 Ait Iddir, 15193 Taguemount Azouz, 15194 Taguemount, 15200 Ain el Hammam, 15221 Koukou, 15230 Akbil, 15240 Yatafene, 15241 Ait Saada, 15242 Ait Mislaine, 15243 Ait Ouabane, 15251 Tassaft, 15260 Iferhouene, 15261 Souk el Haad, 15262 Agouni Ouadallah, 15263 Iboudrarene, 15285 Ouacif, 15300 Azazga, 15301 Ait Issad, 15310 Ifigha, 15311 Moknea, 15315 Azzefoun, 15320 Ait Chaffaa, 15326 Iguer Mahdi, 15327 Ait Ikhlef, 15328 Iguer Safene, 15329 Tahouna Tkdimt, 15340 Freha, 15341 Tamda, 15342 Tala Tegana, 15345 Aghrib, 15350 Mekla, 15351 Agouni Bouafir, 15352 Djemaa Saharidj, 15352 Tizi N terga, 15355 Souamaa, 15361 El Klaa, 15365 Yakouren, 15366 Tifrit Nait el Hadj, 15367 Chebel, 15368 Tigounatine, 15370 Akerrou, 15375 Timizar, 15376 Abizar, 15377 Azarazene, 15377 Izarazene, 15378 Agouni Ouzaraz, 15380 Zekri, 15390 Iloula Oumalou, 15391 Boubhjir, 15400 Draa el Mizan, 15401 Bou Mahni, 15401 Bou Mahni, 15402 Tafoughalt, 15403 Henia, 15404 Ichoukrene, 15405 Mezrara, 15406 Tazerout, 15410 Frikat, 15420 Ain Zaouia, 15425 Boghni, 15426 Beni Mendes, 15427 Beni Kouffi, 15431 Ait Idja, 15440 Mechtras, 15445 Bounouh, 15450 Ouadhia, 15451 Ait Abdelkrim, 15452 Ait Abdelmoumene, 15460 Ait Bouadou, 15465 Agouni Gueghrane, 15466 Ait Ergane, 15470 Tizi N thalta, 15471 Cheurfa, 15480 Tizi Gheniff, 15481 Adila Tamdikht, 15482 Tighilt Bougheni, 15483 Ouled Itchir, 15484 Ouled Meriem, 15486 Bouhadj, 15487 Taka, 15490 Oued Ksari, 15500 Larba Nath Iraten, 15501 Azouza, 15502 Ighil Guefri, 15503 Ait Frah, 15504 Taourirt Amokrane, 15505 Agouni Bouragh, 15510 Ait Aggouacha, 15530 Beni Yenni, 15540 Irdjen, 15550 Tizi Rached, 15551 Tala Amara, 15600 Tigzirt, 15601 Ait Said, 15602 Tifra, 15603 Azroubar, 15604 Tala Toghrast, 15621 Tikobain, 15622 Agouni Oufekous, 15622 Akaoudj, 15623 Djebla, 15624 Tahanouts, 15630 Boudjima, 15640 Djebel Aissa Mimoun, 15650 Iflissen, 15651 Taksebt, 15652 Ait Youcef, 15660 Makouda, 15661 Attouche, 15662 Tala Bouzrou, 15663 Tazrart, 15664 Stita.