1. ADRAR
 2. CHLEF
 3. LAGHOUAT
 4. OUM EL BOUAGHI
 5. BATNA
 6. BEJAIA
 7. BISKRA
 8. BECHAR
 9. BLIDA
 10. BOUIRA
 11. TAMANRASSET
 12. TEBESSA
 13. TLEMCEN
 14. TIARET
 15. TIZI OUZOU
 16. ALGER
 17. DJELFA
 18. JIJEL
 19. SETIF
 20. SAIDA
 21. SKIKDA
 22. SIDI BEL ABBES
 23. ANNABA
 24. GUELMA
 25. CONSTANTINE
 26. MEDEA
 27. MOSTAGHANEM
 28. M'SILA
 29. MASCARA
 30. OUARGLA
 31. ORAN
 32. EL BAYADH
 33. ILLIZI
 34. BORDJ BOU ARERRIDJ
 35. BOUMERDES
 36. EL TARF
 37. TINDOUF
 38. TISEMSILT
 39. EL OUED
 40. KHENCHELA
 41. SOUKAHRAS
 42. TIPAZA
 43. MILA
 44. AIN DEFLA
 45. NAAMA
 46. AIN TEMOUCHENT
 47. GHARDAIA
 48. RELIZANE

 

Jijel

Superficie (km2) : 2.398,69
Nombre de communes : 28
Nombre de dairas : 05
Nom des dairas :
Texanna, Taher, El-Milia, El-Ancer, El-Aouana.

Principales localites :
Bordj Taher, Boucif Ouled Askeur, Boudria Beni Yadjis, Bouraoui Belhadef, Chahana, Chekfa, Djemaa Beni Habibi, Djmila, El Ancer, El Aouana, El Kennar Nouchfi, El Milia, Emir Abdelkader, Erraguene, Ghebala, Jijel, Kaous, Kemir Oued Adjoul, Ouadjana, Ouled Rabah, Ouled Yahia Khadrouch, Selma Benziada, Settara, Sidi Abdelaziz, Sidi Maarouf, Taher, Texena, Ziama Mansouriah
.
Relief : type mediterraneen, region montagneuse a 82%, region forestiere (liege) ;

pluviometrie abondante (1200 mm/an).

Tourisme
Sites et monuments : corniche jijelienne, foret de Guerrouch, Grottes merveilleuses, fort Duquesne, tombes puniques de Errabta, region de Texenna, grand phare de Ras El-Afia, Ziama Mansouriah.

Codes postaux

18000 Jijel, 18001 Chadia, 18002 Bouhanche B. A., 18003 Ouled Taffer, 18100 Texenna, 18101 Mourghane, 18102 Khennak O. el Hout, 18103 Dar ben Amar, 18104 Metletine, 18110 Ziama Mansouriah, 18113 Bordj Ali, 18114 Tabirt, 18120 Erraguene, 18121 Ain Lebna, 18122 Assoumar, 18130 El Aouna, 18131 El Merdj, 18132 Beni Ketit, 18140 Selma, 18150 Kaous, 18161 Beni Affeur, 18162 El Maad, 18170 Beni Yadjis, 18170 Boudria Beni Yadjis, 18200 Taher, 18201 Dekkara, 18202 Bazoul, 18220 Emir Abdelkader, 18230 Chahna, 18231 Boutenache, 18240 Ouled Askeur, 18241 Menazel, 18250 Chefka, 18251 Boudekak Adouir, 18252 Sbet, 18260 Bordj Tahar, 18270 Sidi Abdelaziz, 18271 El Kaada, 18272 Tissibilaine, 18300 El Milia, 18301 Mazer, 18302 M chatt, 18311 Achbou, 18312 Ouled Aouat, 18320 Sidi Maarouf, 18321 El Kennar, 18322 El Akbia, 18323 Ghezala, 18331 El Khennak, 18332 Laraba, 18340 Settara, 18350 Ghebala M’cid Aicha, 18351 El Aoudia, 18360 El Ancer, 18361 Belghimouze, 18362 Beni Belaid, 18363 Maharka, 18364 Ouled Boufaha, 18365 Ouled Chebana, 18380 Belhadef, 18381 Beni Mimoune